تماس با ما هزینه کمپ ترک اعتیاد

خانه / تماس با ما هزینه کمپ ترک اعتیاد

تاریخ بروز رسانی

در تماس با ما و شرایط هزینه کمپ ترک اعتیاد

هزینه درمانی و قیمت بستری کمپ و کلینیک ترک اعتیاد قطعا درد عزیزانی که در دام اعتیاد گرفتار شده اند، بسیار بیش از پرداخت هزینه مرکز برای ترک آن ها است.

هزینه کمپ ترک اعتیاد
قیمت بستری کمپ ترک اعتیاد

 با این شرایط هم اکنون، مراکز گروه ترک اعتیاد همتا، با در نظر داشتن وضعیت اقتصادی امروز جامعه و دردی که گرایبانگیر خانواده های بیماران است، با کمترین هزینه طبق تعرفه به بستری و ترک این عزیزان می پردازد. این اقدام تیم ترک اعتیاد بر اساس رویکرد جامعه ای سالم در کنار یکدیگر بوده و فراهم آوردن هر آنچه مورد نیاز این عزیزان است، به ترک و بازگشت آن ها به سوی جامعه مبادرت می ورزد.

تماس با مرکز کمپ ترک اعتیاد بصورت خصوصی

شما کاربران عزیز و بیماران همینطور خانواده محترم میتوانید جهت تماس با مرکز مجاز کمپ ترک اعتیاد بصورت پیام و کاملا خصوصی از فرم تماس زیر استفاده کنید.

سلامت و پایدار باشید.

بازدیدها: 756