برچسب: ترک اعتیاد ریتالین

خانه / ترک اعتیاد ریتالین
اعتیاد به ریتالین در نوجوانان و دانشجویان
نوشته

اعتیاد به ریتالین در نوجوانان و دانشجویان

متاسفانه باوری در جامعه حاکم است، که نشان از ناآگاهی مردم نسبت به دارو های موجود در داروخانه ها دارد. یکی از دارو هایی که در میان نوجوانان و دانشجویان بسیار رایج ( در نمونه های زیاد برای ترک اعتیاد ریتالین به کمپ مراجعه داشته اند ) مورد استفاده قرار می گیرد، “رتالین” است که...