برچسب: ترک اعتیاد شیشه با قرص ب2

خانه / ترک اعتیاد شیشه با قرص ب2
مرکز ترک اعتیاد قرص متادون ب۲ b چیست
نوشته

مرکز ترک اعتیاد قرص متادون ب۲ b چیست

داروی ترک اعتیاد متادون و قرب ۲ b2  بصورت شربت و قرص ب دو و متادون میباشد. متادون نیز برای سم زدایی سرپایی در طول دوره ترک استفاده با قرص متادون و ب۲ می شود و به عنوان ماده ای جایگزین برای پس زدن هروئین و گاهابرای اعتیاد به شیشه و دارو های مسکن تجویز...