برچسب: درمان اعتیاد

خانه / درمان اعتیاد
رفتار بیمار اعتیاد و ترک اعتیاد فرد
نوشته

رفتار بیمار اعتیاد و ترک اعتیاد فرد

اعتیاد چیست نوعی عادت کردن، تکرار عادتهای آسیب زننده و زمانی روی میدهد که فرد برای انجام آن یا بدست اوردن آن ماده ، رفتارهای اجباری پیش میگیرد، و این رفتارها مخرب و آسیب زننده هستند، در این حال بیمار کنترل مصرف آن ماده را از دست داده است چکیده ایی از آموزشی رفتار بیمار...