برچسب: عوارض کرونا در افراد اعتیاد مواد مخدر

خانه / عوارض کرونا در افراد اعتیاد مواد مخدر
رعایت بهداشت و ضدعفونی ویروس کرونا در کمپ ترک اعتیاد
نوشته

رعایت بهداشت و ضدعفونی ویروس کرونا در کمپ ترک اعتیاد

این روزها در هر بزم و محفلی صحبت از ویروس کرونا است.رعایت اصول اولیه بهداشتی و ضدعفونی در کمپ ترک اعتیاد با توجه به موارد اطلاع رسانی شده توسط رسانه ها و نحوهء پیشگیری، مواردی قابل تامل در خصوص مصرف کنندگان مواد مخدر یا محرک یا سیگار و یا ناس وجود دارد. که بارها و...