برچسب: مواد شیشه

خانه / مواد شیشه
با اعتیاد به شیشه همسرم زندگیم نابود شد
نوشته

با اعتیاد به شیشه همسرم زندگیم نابود شد

با اعتیاد به شیشه همسرم زندگیم نابود شد،حامد مواد مخدر صنعتی مصرف می کرد و هر بار که دچار توهم می شد، به سراغم می آمد و آنقدر مرا کتک می زد، که نایی برایم باقی نمی ماند.تابستان بود، من و دختر همسایه در حیاط مشغول بازی بودیم که دایی بزرگم وارد خانه شد و...